SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SKALA UŻYTECZNOŚCI SYSTEMU

WSTECZ

ang. System Usability Scale


Prosta, dziesięciostopniowa skala opisująca subiektywną ocenę użyteczności. (SUS od ang. System Usability Scale),

Akronim: SUS


A simple, ten-item attitude scale giving a global view of subjective assessments of usability.

Acronym: SUS