SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SKUTECZNOŚĆ

WSTECZ

ang. effectiveness


Zakres, w jakim osiągane są poprawne i kompletne cele.

Źródło: ISO 9241

Zobacz również: efektywność


The extent to which correct and complete goals are achieved.

Reference: ISO 9241

See also: efficiency