SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ŚLEDZENIE

WSTECZ

ang. traceability


Stopień, w jakim można ustalić relację pomiędzy dwoma lub większą liczbą produktów prac.

Źródło: After ISO 19506


The degree to which a relationship can be established between two or more work products.

Reference: After ISO 19506