SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

SŁOWA KLUCZOWE

WSTECZ

Słownik ten zawiera wiele terminów umieszczonych w nim z różnych powodów. Niektóre są podane „tylko” by wspomóc czytelnika sylabusów ISTQB w zrozumieniu tekstu. Część, bo terminy te były w poprzednich wersjach sylabusów i w ich przypadku została zastosowana reguła kompatybilności wstecznej. Tym niemniej, prawdopodobnie najważniejsze terminy są to (egzaminacyjne) słowa kluczowe, które są dokładnie wyjaśniane w różnych sylabusach ISTQB. Ważnymi użytkownikami tych słów kluczowych są (testerzy-) profesjonaliści, którzy przygotowują się do egzaminu ISTQB. By ich wspomóc, słowa kluczowe, które muszą zrozumieć by zdać odpowiedni egzamin, są zaznaczone w słowniku. Należy podkreślić, że ma tu zastosowanie zasada dziedziczenia np. w egzaminie ISTQB poziomu zaawansowanego zdający musi rozumieć wszystkie słowa kluczowe z poziomu podstawowego. Słowa kluczowe został oznaczone wg poniższej reguły:

  • – słowa kluczowe z ISTQB sylabusa poziomu podstawowego
  • – słowa kluczowe z ISTQB sylabusa poziomy zaawansowanego – kierownik testów
  • – słowa kluczowe z ISTQB sylabusa poziomy zaawansowanego – analityk testowy
  • – słowa kluczowe z ISTQB sylabusa poziomy zaawansowanego – techniczny analityk testowy
  • – słowa kluczowe z ISTQB sylabusa poziomu eksperckiego – poprawa procesu testowego
  • – słowa kluczowe z ISTQB sylabusa poziomu eksperckiego – zarządzanie testami.

Należy zauważyć, że jeżeli słowo kluczowe jest zidentyfikowane w sylabusie, ale nie jest preferowanym terminem w słowniku, oba terminy (słowo kluczowe i termin do którego się odnosi (odnośnik “patrz”)) są oznaczone przez odpowiedni znacznik.