SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ŚREDNI CZAS POMIĘDZY AWARIAMI

WSTECZ

ang. Mean Time Between Failures


Średni czas pomiędzy awariami (MTFB akronim od angielskiego Mean Time Between Failures) – średnia arytmetyczna czasów pomiędzy awariami systemu. Na ogół jest to część modelu wzrostu niezawodności, w którym zakłada się, że awarie systemu są natychmiast naprawiane, jako część procesu usuwania defektów.

Patrz także


Mean Time Between Failures (MTFB) – the arithmetic mean (average) time between failures of a system. The MTBF is typically part of a reliability growth model that assumes the failed system is immediately repaired, as a part of a defect fixing process.

See also