SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

ŚREDNI CZAS POMIĘDZY AWARIAMI

WSTECZ

ang. mean time between failures


Uśredniony czas pomiędzy kolejnymi awariami modułu lub systemu. (MTBF od ang. Mean Time Between Failures).

Akronim: MTBF


The average time between consecutive failures of a component or system.

Acronym: MTBF

See also: mean time to repair, mean time to failure