SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

ŚRODOWISKO PRODUKCYJNE

WSTECZ

ang. Operational environment


Środowisko produkcyjne – sprzęt i oprogramowanie zainstalowane w siedzibie użytkownika lub klienta, w którym moduł lub system będzie używany. W skład oprogramowania mogą wchodzić systemy operacyjne, bazy danych i inne aplikacje.


Operational environment – hardware and software products installed at users’ or customers’ sites where the component or system under test will be used. The software may include operating systems, database management systems, and other applications.