SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

STOSOWNOŚĆ

WSTECZ

ang. appropriateness recognizability


Stopień, w jakim użytkownicy mogą rozpoznać, czy moduł lub system jest odpowiedni do ich potrzeb.

Źródło: After ISO 25010

Synonimy: zrozumiałość


The degree to which users can recognize whether a component or system is appropriate for their needs.

Reference: After ISO 25010

Synonyms: understandability