SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

STRATEGIA TESTOWA MINIMALIZUJĄCA REGRESJĘ

WSTECZ

ang. regression-averse test strategy


Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy stosuje różne techniki do zarządzania ryzykiem regresji, takie jak funkcjonalne i niefunkcjonalne automatyczne testy regresji na jednym lub kilku poziomach.


A test strategy whereby the test team applies various techniques to manage the risk of regression such as functional and/or non-functional regression test automation at one or more levels.