SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

STRATEGIA TESTOWA OPARTA NA MODELU

WSTECZ

ang. model-based test strategy


Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy wywodzi testalia z modeli.


A test strategy whereby the test team derives testware from models.