SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

STRATEGIA TESTOWA ZGODNA Z PROCESEM

WSTECZ

ang. process-compliant test strategy


Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy postępuje zgodnie ze zbiorem pre-definiowanych procesów, przy pomocy których adresuje takie kwestie jak: dokumentacja, właściwa identyfikacja i użycie podstawy testów oraz wyroczni testowej (testowych), organizacja zespołu testowego.


A test strategy whereby the test team follows a set of predefined processes, whereby the processes address such items as documentation, the proper identification and use of the test basis and test oracle(s), and the organization of the test team.