SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

STRATEGIA TESTOWA ZGODNA ZE STANDARDEM

WSTECZ

ang. standard-compliant test strategy


Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy postępuje zgodnie ze standardem. Wykorzystywane standardy mogą być ważne np. w kraju (standardy legislacyjne), w dziedzinie biznesowej (standardy dziedzinowe) lub być międzynarodowe (standardy organizacyjne).


A test strategy whereby the test team follows a standard. Standards followed may be valid e.g., for a country (legislation standards), a business domain (domain standards), or internally (organizational standards).