SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

STREFA SIECI

WSTECZ

ang. network zone


Podsieć ze zdefiniowanym poziomem zaufania. Na przykład Internet lub strefy publiczne powinny być rozważane jako pozbawione zaufania.


A sub-network with a defined level of trust. For example, the Internet or a public zone would be considered to be untrusted.