SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

STREFA ZDEMILITARYZOWANA

WSTECZ

ang. demilitarized zone


Fizyczna lub logiczna podsieć, która zawiera i udostępnia zewnętrzne serwisy organizacji dla niezaufanej sieci, na ogół dla Internetu. (DMZ od ang. Demilitarized Zone)

Akronim: DMZ

Zobacz również: strefa sieci


A physical or logical subnetwork that contains and exposes an organization’s external-facing services to an untrusted network, commonly the Internet.

Acronym: DMZ

See also: network zone