SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

STRUKTURA DO TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

WSTECZ

ang. test automation framework


Narzędzie dostarczające środowisko do testów automatycznych. Na ogół zawiera jarzmo testowe i biblioteki testowe.


A tool that provides an environment for test automation. It usually includes a test harness and test libraries.