SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

STRUKTURA DO TESTÓW JEDNOSTKOWYCH

WSTECZ

ang. unit test framework


Narzędzie, które dostarcza środowisko do testów jednostkowych lub modułowych, w takim środowisku moduł może być testowany niezależnie (w izolacji) lub z użyciem odpowiednich zaślepek i sterowników. Dostarcza również innego rodzaju wsparcia dla programistów np. możliwość debugowania.

Źródło: Graham


A tool that provides an environment for unit or component testing in which a component can be tested in isolation or with suitable stubs and drivers. It also provides other support for the developer, such as debugging capabilities.

Reference: Graham