SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SUMARYCZNY RAPORT Z TESTÓW

WSTECZ

ang. test completion report


Raport z testów, który zawiera ocenę odpowiednich pozycji testowych w odniesieniu do kryteriów wyjścia.


A type of test report produced at completion milestones that provides an evaluation of the corresponding test items against exit criteria.

Synonyms: test summary report