SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

SUMARYCZNY RAPORT Z TESTÓW

WSTECZ

ang. Test summary report


Sumaryczny raport z testów – sumaryczny dokument przedstawiający działania testowe i ich rezultaty. Zawiera także ocenę testowanych elementów pod względem zgodności z kryteriami wyjścia.

Wg:IEEE 829


Test summary report – a document summarizing testing activities and results. It also contains an evaluation of the corresponding test items against exit criteria.