SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SYSTEM SYSTEMÓW (ZBUDOWANY Z SYSTEMÓW)

WSTECZ

ang. system of systems


Złożone, heterogeniczne, rozproszone systemy, które mogą być zagnieżdżone w sieciach na wielu poziomach i w wielu połączonych dziedzinach, ukierunkowane na rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów i zamierzeń o wielkiej skali, na ogół bez wspólnej struktury zarządczej.

Synonimy: wielosystem


Multiple heterogeneous, distributed systems that are embedded in networks at multiple levels and in multiple interconnected domains, addressing large-scale inter-disciplinary common problems and purposes, usually without a common management structure.

Synonyms: multi-system