SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SYSTEM Z OTWARTĄ PĘTLĄ

WSTECZ

ang. open–loop-system


System, w którym działanie sterujące lub wejście jest niezależne od wyjścia lub zmian w wyjściu.

Źródło: Bakshi


A system in which controlling action or input is independent of the output or changes in output.

Reference: Bakshi