SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

SYSTEM Z ZAMKNIĘTĄ PĘTLĄ

WSTECZ

ang. closed-loop-system


System, w którym działanie sterujące lub wejście zależą od wyniku lub zmian w wyniku.

Źródło: Bakshi


A system in which the controlling action or input is dependent on the output or changes in output.

Reference: Bakshi