SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TABELA METOD

WSTECZ

ang. method table


Tabela zawierająca różne podejścia testowe, techniki testowania i typy testów, które są wymagane w zależności od poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa samochodowego (ASIL od ang. Automotive Safety Integrity Level) i kontekstu przedmiotu testów.

Źródło: ISO 26262


A table containing different test approaches, testing techniques and test types that are required depending on the Automotive Safety Integrity Level (ASIL) and on the context of the test object.

Reference: ISO 26262