SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TABLICA ORTOGONALNA

WSTECZ

ang. Orthogonal array


Tablica ortogonalna – dwuwymiarowa tablica wybrana ze zbioru predefiniowanych tablic, opartych o kombinacje pewnej liczby zmiennych i zakresu wartości tych zmiennych. Każda zmienna reprezentuje kolumnę, a każda wartość tej zmiennej pojawia się w tablicy wielokrotnie. Ilość wierszy odpowiada liczbie przypadków testowych potrzebnych do pokrycia każdej pary kombinacji wartości dwóch zmiennych.


Orthogonal array – a 2-dimentional array selected from a set of predefined arrays based on the combination of the number of variables and the value ranges from those variables. Each variable represents a column, and each value for that variable occurs in the table multiple times. The number of rows represents the number of test cases required to cover each pairwise combination values of two variables.