SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TABLICA ROZDZIELCZA

WSTECZ

ang. dashboard


Przedstawienie dynamicznych miar wydajności operacyjnej pewnej organizacji lub pewnego działania, przy użyciu metaforycznych metryk, takich jak wizualne zegary, liczniki i inne wskaźniki podobne do tych na desce rozdzielczej samochodu, tak żeby skutki zdarzeń i działań były zrozumiałe i mogły być w prosty sposób powiązane z celami operacyjnymi.

Zobacz również: korporacyjna tablica rozdzielcza, karta wyników


A representation of dynamic measurements of operational performance for some organization or activity, using metrics represented via metaphors such as visual dials, counters, and other devices resembling those on the dashboard of an automobile, so that the effects of events or activities can be easily understood and related to operational goals.

See also: corporate dashboard, scorecard