SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TECHNIKA PROJEKTOWANIA TESTÓW NIEFUNKCJONALNYCH

WSTECZ

ang. Non-functional test design techniques


Technika projektowania testów niefunkcjonalnych – procedura otrzymywania i/lub wyboru przypadków testowych dla testów niefunkcjonalnych oparta na analizie specyfikacji modułu lub systemu bez odniesienia do jego wewnętrznej struktury.

Patrz także


Non-functional test design techniques – procedure to derive and/or select test cases for non-functional testing based on an analysis of the specification of a component or system without reference to its internal structure.

See also