SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TECHNIKA PROJEKTOWANIA TESTÓW OPARTA NA DEFEKTACH

WSTECZ

ang. Defect-based test design technique


Technika projektowania testów oparta na defektach – procedura projektowania i/lub wyboru przypadków testowych ukierunkowana na jeden lub więcej typów defektów, w której testy projektuje się na podstawie wiedzy o określonych typach defektów.

Patrz także


Defect-based test design technique – a procedure to derive and/or select test cases targeted at one or more defect categories, with tests being developed from what is known about the specific defect category.

See also