SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TEST DYMNY

WSTECZ

ang. Smoke test


Test dymny – podzbiór wszystkich zdefiniowanych/zaplanowanych przypadków testowych, które pokrywają główne funkcjonalności modułu lub systemu, mający na celu potwierdzenie, że kluczowe funkcjonalności programu działają, bez zagłębiania się w szczegóły. Codzienne budowanie i testy dymne stanowią dobre praktyki wytwarzania oprogramowania.

Patrz także


Smoke test – a subset of all defined/planned test cases that cover the main functionality of a component or system, to ascertaining that the most crucial functions of a program work, but not bothering with finer details. A daily build and smoke test is among industry best practices.

See also