SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TEST KWALIFIKACYJNY OPROGRAMOWANIA

WSTECZ

ang. software qualification test


Testy przeprowadzone na kompletnym, zintegrowanym oprogramowaniu w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami na oprogramowanie.

Źródło: Automotive SPICE


Testing performed on completed, integrated software to provide evidence for compliance with software requirements.

Reference: Automotive SPICE