SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TEST KWALIFIKACYJNY SYSTEMU

WSTECZ

ang. system qualification test


Testowanie przeprowadzane na kompletnym, zintegrowanym systemie złożonym z komponentów oprogramowania, sprzętu oraz mechaniki mające na celu dostarczenia dowodu na zgodność z wymaganiami systemowymi oraz gotowości całego systemu do wdrożenia.

Źródło: Automotive SPICE


Testing performed on the completed, integrated system of software components, hardware components, and mechanics to provide evidence for compliance with system requirements and that the complete system is ready for delivery.

Reference: Automotive SPICE