SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TEST OSOBOWOŚCI MYERS-BRIGGS

WSTECZ

ang. Myers-Briggs Type Indicator


Wskaźnik preferencji psychologicznych reprezentujący różne typy osobowości i style komunikacji. (MBTI od ang. Myers-Briggs Type Indicator).

Akronim: MBTI


An indicator of psychological preference representing the different personalities and communication styles of people.

Acronym: MBTI