SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TEST WERYFIKACJI WERSJI

WSTECZ

ang. build verification test


Zbiór automatycznych testów, które walidują (sprawdzają) integralność każdej nowej wersji i weryfikują jej kluczową/podstawową funkcjonalność, stabilność i testowalność. (BVT od ang. build verification test).

Akronim: BVT


An automated test that validates the integrity of each new build and verifies its key/core functionality, stability, and testability.

Acronym: BVT