SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTALIA

WSTECZ

ang. testware


Produkty prac stworzone w ramach procesu testowego, używane do planowania, projektowania, wykonywania, oceny i raportowania testów.

Źródło: After ISO 29119-1


Work products produced during the test process for use in planning, designing, executing, evaluating and reporting on testing.

Reference: After ISO 29119-1