SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWALNOŚĆ

WSTECZ

ang. testability


Stopień, w jakim można ustalić warunki testowe dla modułu lub systemu oraz sprawdzić czy testy można przeprowadzić w celu ustalenia, czy warunki te zostały spełnione.

Źródło: After ISO 25010


The degree to which test conditions can be established for a component or system, and tests can be performed to determine whether those test conditions have been met.

Reference: After ISO 25010