SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE AD HOC

WSTECZ

ang. Ad hoc testing


Testowanie ad hoc – testy wykonywane nieformalnie; nie ma miejsca żadne formalne przygotowanie testu, nie jest użyta żadna rozpoznawalna technika projektowania przypadków testowych, brak jest oczekiwań co do rezultatów, wykonaniem testu kieruje dowolność.


Ad hoc testing – testing carried out informally: no formal test preparation takes place, no recognized design technique is used, there are no expectations for results and arbitrariness guides the test execution activity.