SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE AKCEPTACYJNE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

WSTECZ

ang. user acceptance testing


Rodzaj testu akceptacyjnego wykonywanego w celu ustalenia, czy użytkownicy dla których przeznaczony jest system, akceptują go.

Synonimy: testowanie akceptacyjne


A type of acceptance testing performed to determine if intended users accept the system.

Acronym: UAT

See also: acceptance testing