SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE AKCEPTACYJNE ZGODNOŚCI Z PRAWEM

WSTECZ

ang. regulatory acceptance testing


Rodzaj testów akceptacyjnych przeprowadzanych w celu sprawdzenia, czy system jest zgodny z prawem, odpowiednimi zasadami i przepisami.


A type of acceptance testing performed to verify whether a system conforms to relevant laws, policies and regulations.