SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE AKCEPTACYJNE ZGODNOŚCI Z UMOWĄ

WSTECZ

ang. contractual acceptance testing


Rodzaj testów akceptacyjnych przeprowadzonych w celu sprawdzenia, czy system spełnia wymagania umowy.


A type of acceptance testing performed to verify whether a system satisfies its contractual requirements.