SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE AKCEPTACYJNE

WSTECZ

ang. acceptance testing


Poziom testów zorientowany na ustalenie, czy zaakceptować system.


A test level that focuses on determining whether to accept the system.