SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE AKCEPTACYJNE

WSTECZ

ang. Acceptance testing


Testowanie akceptacyjnetestowanie formalne przeprowadzane w celu umożliwienia użytkownikowi, klientowi lub innemu uprawnionemu podmiotowi ustalenia, czy zaakceptować system lub moduł.

Wg:IEEE 610


Acceptance testing – formal testing with respect to user needs, requirements and business processes conducted to determine whether or not a system satisfies the acceptance criteria and to enable the user, customer or other authorized entity to determine whether or not to accept the system.