SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE ALFA

WSTECZ

ang. alpha testing


Rodzaj testów akceptacyjnych wykonywanych w środowisku testowym programisty przez osoby spoza organizacji wytwórczej.


A type of acceptance testing performed in the developer’s test environment by roles outside the development organization.