SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE API

WSTECZ

ang. API testing


Testowanie API (API – akronim od angielskiego Application Programming Interface – interfejs programowania aplikacji) – testowanie kodu, który umożliwia komunikację pomiędzy różnymi procesami, programami i/lub systemami. Testowanie API często zawiera testowanie negatywne, np. aby sprawdzić odporność obsługi błędów.

Patrz także


API (Application Programming Interface) testing – testing the code which enables communication between different processes, programs and/or systems. API testing often involves negative testing, e.g., to validate the robustness of error handling.

See also