SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE BETA

WSTECZ

ang. beta testing


Rodzaj testów akceptacyjnych przeprowadzanego poza środowiskiem testowym organizacji wytwórczej przez osoby spoza organizacji.


A type of acceptance testing performed at an external site to the developer’s test environment by roles outside the development organization.