SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE DANYCH WEJŚCIOWYCH

WSTECZ

ang. input data testing


Poziom testu koncentrujący się na jakości danych wykorzystywanych do uczenia i przewidywania przez modele ML.


A test level that focuses on the quality of the data used for training and prediction by ML models.