SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE DECYZJI

WSTECZ

ang. decision testing


Białoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane tak, by sprawdzać wyniki decyzji.


A white-box test technique in which test cases are designed to execute decision outcomes.