SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE DYNAMICZNE

WSTECZ

ang. dynamic testing


Testowanie, podczas którego wykonywany jest kod modułu lub systemu.

Źródło: After ISO 29119-1


Testing that involves the execution of the test item.

Reference: After ISO 29119-1