SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE FUNKCJONALNE

WSTECZ

ang. functional testing


Testowanie wykonywane by ocenić czy moduł lub system spełnia wymagania funkcjonalne.

Źródło: After ISO 24765


Testing performed to evaluate if a component or system satisfies functional requirements.

Reference: After ISO 24765