SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE INTEGRACJI PARAMI

WSTECZ

ang. pairwise integration testing


Forma testowania integracyjnego, która testuje pary współpracujących ze sobą modułów według ich rozmieszczenia w grafie wywołań.


A type of integration testing that targets pairs of components that work together as shown in a call graph.