SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE INTEGRACYJNE

WSTECZ

ang. integration testing


Poziom testów, który koncentruje się na interakcjach pomiędzy modułami lub systemami.


A test level that focuses on interactions between components or systems.