SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE INTERFEJSU

WSTECZ

ang. interface testing


Typ testów integracyjnych wykonywanych w celu sprawdzenia poprawności przekazywania danych i sterowania pomiędzy modułami lub systemami.

Źródło: After ISO 24765


A type of integration testing performed to determine whether components or systems pass data and control correctly to one another.

Reference: After ISO 24765