SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE KOMBINATORYCZNE

WSTECZ

ang. combinatorial testing


Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane tak, by sprawdzać określone kombinacje wartości kilku parametrów.

Zobacz również: technika drzewa klasyfikacji, testowanie sposobem par


A black-box test technique in which test cases are designed to exercise specific combinations of values of several parameters

See also: pairwise testing, classification tree technique