SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE KOMBINATORYJNE

WSTECZ

ang. Combinatorial testing


Testowanie kombinatoryjne – sposób na identyfikację odpowiedniego podzbioru kombinacji testów dla osiągnięcia uprzednio zdefiniowanego poziomu pokrycia, gdy testujemy obiekt wieloparametrowy i gdy każdy z tych parametrów ma kilka wartości, co powoduje, że mamy więcej kombinacji, niż można przetestować w zadanym czasie.

Patrz także


Combinatorial testing – a means to identify a suitable subset of test combinations to achieve a predetermined level of coverage when testing an object with multiple parameters and where those parameters themselves each have several values, which gives rise to more combinations than are feasible to test in the time allowed.

See also