SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org
LOGOWANIE
Zarejestruj się

TESTOWANIE KRYTYCZNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU (WĄTKOWE)

WSTECZ

ang. Thread testing


Testowanie krytycznych elementów systemu (wątkowe) – podejście do testowania integracyjnego modułów, w którym stopniowa integracja modułów następuje po zaimplementowaniu podzbioru wymagań, w przeciwieństwie do integrowania modułów według poziomów hierarchii.


Thread testing – an approach to component integration testing where the progressive integration of components follows the implementation of subsets of the requirements, as opposed to the integration of components by levels of a hierarchy.