SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

TESTOWANIE LOSOWE

WSTECZ

ang. random testing


Czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki testowe są dobierane przy pomocy algorytmu generującego wartości pseudolosowe tak, aby były zgodne z profilem operacyjnym.


A black-box test technique in which test cases are designed by generating random independent inputs to match an operational profile.